Siin on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna meeskäsitöömeistrite andmestik. Selle eesmärgiks on anda huvilistele infot väga erinevate Viljandi maakonnas tegutsevate meeskäsitööliste-pärandoskajate kohta, olgu siis tegemist katusemeistri, pottsepa, korvipunujaga…

http://rahvuslik.kultuur.edu.ee/