Algsidused: labane, toimne, atlas

algsidused2

Labane:

Labane kangas on kõige lihtsam, selles ristlevad lõngad kõige tihedamini ning selle tulemusena on kangas tugev ja vastupidav. Labast kangast kootakse harilikult kahe niiega (st. niied on jaotatud kahele niiekepile) , kui aga kangas on tihe ja lõimelõngade arv ühel cm-l on rohkem, kui 10 lõnga, soovitatakse kududa nelja niiega (st. niied jaotatakse neljale niiekepile). Kui labast kangast kootakse villasest lõngast peab jälgima lõnga keerdu. Kui lõime- ja koelõng on ühtepidi keeruga, siis ei lähe kude nii tihedalt kokku, sest lõime keerd takistab.  Selline kangas läheb vanutamisel rohkem kokku. Kui koe- ja lõimelõnga keerud on vastupidised, läheb kude tihedamalt kokku ja kangas tuleb pehmem, kangapind ühtlasem ja vanutades on kokkuminek väiksem.

labane sidus

Toimne:

Toimset kangast iseloomustavad diagonaaljooned, mis võivad moodustada ka sakke ja laineid. Kootakse 4-9, kuid ka rohkema niiekepiga.

2. toimne sidus

Atlas:

Atlasi puhul tuleb tähele panna, et lõnga jooksud ei läheks liiga pikaks. Ei ole soovitav kududa rohkem, kui 8 niiekepiga.

3. atlas

Kangad jagunevad siduste põhjal kahte liiki:

  • ühekordsed kangad-neil on üks lõim ja üks kude ja nad võivad koosneda alljärgnevatest sidustest…

…algsidused (labane, toimne, atlas)
…moodustatud sidused (tuletatud algsidustest niietamise v. tallamise muutmisega)
…ühendatud sidused (tarvitatakse mitut sidust korraga,  nii alg- kui moodustatud siduseid)

  • topeltkangad– neil võib olla mitu lõime ja/või mitu kudet, omavahel ristlevad mitu kangast, kangast kootakse topelt laiana või torus

… omavahel võivad ristelda näiteks kaks ühekordset kangast