Projekt “Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” oli kuni jaanuarini 2009. aastal suunatud eelkõige madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavate täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Seoses tekkinud muutustega majanduselus ning sellest tingitult tööturul tekkinud olukorraga, on alates veebruarist 2009. aastast laiendatud osalejate sihtrühma, välistades ainult Töötukassas registreeritud töötute osavõtu kursustest. Sellega laieneb võimalus kursustel osalemiseks ka tööotsijatele ( kes ei ole registreeritud Töötukassas) ja kodustele (lapsepuhkusel viibiv vanem, puudega isik, muul põhjustel tööl mittekäiv isik, pensionär) inimestele, kellel soov tööturule naasta.

Kursusi finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium. Tasuta kursuste korraldamine jätkub kuni aastani 2013. Kursuste tellimus koostatakse semestrite kaupa.

TASUTA KURSUSED TÄISKASVANUTELE KUTSEÕPPEASUTUSTES LEIAD SIIT

PS! Siin on ka käsitöö teemalisi kursusi, kui panete linnukese kasti KUNST

Lisainfo:
Inna Laanmets
tel 735 0242
inna.laanmets@hm.ee