Pärnu Kutsehariduskekuse mööbli restaureerimise õppematerjalid internetis.

joon30

Materjali on tõlkinud ja kohandanud:
Elmar Kaldmäe
Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpetaja

http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/moobel/index.html