Septembris 2009 avatakse uus internetikeskkond:

Algatus Loov Eesti viib ellu EAS loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmise programmi 2009.a.

Programmi üheks kandvaks osaks on internetikeskkonna loomine, mis koondaks loomemajanduse alast informatsiooni ja pakuks ettevõtlusalast teavet loovisikutele, kes soovivad ise ettevõtjateks hakata.

Internetikeskkond www.looveesti.ee positsioneerib end atraktiivse, loomemajanduse valdkondades tegutsevate loovisikute vajadusi arvestava ja neile omases stiilis ettevõtlusalaste oskuste arenduskeskkonnana.

looveesti-logo