Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit kuulutab välja konkursi e e s t i – o m a – puu

Vana traditsiooni uus hingamine!
„Hüä puu äänitseb, paha puu kuhe praksatab“ (Eesti vanasõna)

Kunstnikud, käsitöömeistrid ja ettevõtjad!

Olete oodatud osalema konkursil, mille eesmärgiks on luua rahvuslikest traditsioonidest inspireeritud uusi ja tänapäevaseid käsitööesemeid. Konkursile on oodatud esemed, millel oleks nähtav seos puude või puiduga, mis kajastuks kas materjalis, tehnikas või legendis.
Toimumise aeg: oktoober 2009 – mai 2010.

TINGIMUSED:

  • Üks autor võib esitada konkursile kuni kolm erinevat tööd
  • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud
  • Soovitame toote sidumist paikkondliku legendiga
  • Arvestame töö kvaliteeti
  • Eelistame töid, mille valmistamise juures on kasutatud puitu
  • Suuremõõtmeliste ja raskete puitesemete puhul võib töid konkursile esitada digitaalsel infokandjal või portfoolio kujul

Konkursi edukaks õnnestumiseks soovitame lisalugemist:
A. Viires (1960, 2006) Eesti rahvapärane puutööndus
A. Viires (1975, 2000) Puud ja inimesed
T. Võti (1974) Eesti rahvapärased kirstud ja vakad
T. Võti (1984) Talutoa sisustus
S. Pallo (2005) Eesti peremärgid
R. Piiri (2006) Talulaste mänguasjad
V. Reemann (2007) ERMi aastaraamat. „Küübid Eesti Rahva Muuseumi kogudes“

Tööde esitamise viimane tähtaeg lõppkonkursile on 14. mai 2010.
Maakondade käsitööseltsid/ühendused võivad korraldada oma piirkonna
konkurss-näituse 1.-14. maini 2010.

Konkursi auhinnafond on 50 000 krooni

Konkursitööle tuleb lisada märgusõna (kinnitatud töö külge) ja märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on autori nimi, telefon, aadress, e-post, pangarekvisiidid. Lisada ka eseme/idee sündimise lugu.
Lõppkonkursi parimaid töid eksponeeritakse Eesti Käsitöö Majas 26. mai – 14. juuni 2010.
Järgmine konkurss 2011 eesti-oma-ehe

INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Tel. 6 604 772, faks 6 409 087
E-post info@folkart.ee , www.folkart.ee