Sellel suvel annetati kangakudumise suvekoolile järgmised esemed:

  • Eesti NSV Teenindusministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiabüroo väljaanne “Vaiptoodete valmistamise metoodiline juhend” 1979.  17 lehekülge + 38 joonist. Trükis on mõeldud tasuta jagamiseks.
  • Kangakirjade vihik/album 54 lehekülge
  • Üks ilmselt vabrikus valmistatud suurrätt
  • Mustrileht, mis on arvatavalt ilmunud koos raamatuga “Õpetuse raamat käsitöö koolidele ja ise õppimiseks” Luise Rebenitz 1898 aasta

Esemeid kasutatkse edaspidi kangakudumise suvekoolis õppevahendeina.

Tänan annetajaid  Tähtit, Riinat ja Koidut!