Alates veebruarist on IIDA blogi lehel võimalik liituda uudiskirjaga, mille eesmärgiks on käsitööalase info edastamine. Uudiskirja on võimalik välja printida tööjuhiste jälgimiseks või sündmuste meelespidamiseks ja avalikuks otstarbeks infotahvlile üles riputamiseks.Uudiskirja tellimiseks täida vajalikud väljad avalehel.