Iloni Imedemaa teemakeskus avatakse 1. juulil 2009.

2004. aastal otsustas kunstnik Ilon Wikland kinkida oma raamatuillustratsioonide originaalid Eesti riigile. Sobiv paik tööde eksponeerimiseks leiti Haapsalus…

…loe lähemalt:

www.ilon.ee