www.disainimaja.ee on koht, kus võimalik osta ja müüa kõike, mis oma kätega tehtud. Iga soovija saab majas avada oma isikliku virtuaalpoe, mille toimetamise osas on tal täiesti vabad käed. Disainimajas saab müüa oma loomingut seades just endale sobivad müügitingimused ning hinnad. Seda kõike saab teha just sealt, kus endal kõige mugava – näiteks oma kodust.